Om FunFodbold.dk

Jan M. Hansen

Ophavsmand til nedenstående udviklingskoncepter

  • Fodboldskolerne i Danmark (Danmarks Fodboldskole 1990 , DBU Fodboldskole 1993)
  • Mikrofodboldskolen (DBU 1999)
  • Fodbold Camps (DBU 1995)
  • Pigeraketten* (DBU 1997)
  • Streetfodbold (DBU 1996)
  • Fodboldfestival (FunFodbold 2000)
  • Julemandsfodbold (2010)

Jeg har desuden på konsulentbasis medvirket til at udvikle Flexfodbold for DGI, har stået i spidsen for Nationen Cup for DBU, samt eksporteret fodboldskolekonceptet til 20 lande, årligt deltager 35.000 børn på disse og mere end 50.000 børn på fodboldskoler i Danmark, I alt har mere end 2 mill. deltaget, hvor jeg har medvirket i tilblivelsen.

Læs mit fulde CV på

* Pigeraketten var mit afgangsprojekt på uddannelsen IDRÆTTENS LEDER ACADEMI. DBU skrev d. 10/10-13 i et nyhedsbrev: DBU’s Pigeraket har fløjet siden 1997 og har haft besøg af mere end 90.000 piger. Der er med andre ord tale om en succesfuld aktivitet, der har haft afgørende betydning for det stigende antal pigespillere i Danmark. Antallet af pigefodboldspillere i Danmark er siden 1997 vokset til næsten det 3-dobbelte.

Navigation